Lumo Lamp
i fundusz europejski


Studio Reklamy EUROMET Michał Koper realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Razem będzie jaśniej”


Cel projektu: Celem projektu jest stworzenie sieciowego produktu oświetleniowego innowacyjnego na skalę międzynarodową i wykorzystującego potencjał regionu we współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP.

  • Wkład EFRR: 10 438 752.40 PLN